ชุมชนบ้านเขากลอย

หมู่บ้านเขากลอยแต่เดิมอยู่รวมกับหมู่บ้านบางน้ำจืดอยู่ในหมู่ 8 (บางน้ำจืด-เขากลอย) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแยกหมู่บ้านเขากลอยออกมาเป็นหมู่ที่ 13 หมู่บ้านเขากลอยมีคนอพยพเข้ามา 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่ หมู่บ้านท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มเล็กคือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เริ่มจากมีคนกลุ่มแรกอพยพมาในปี พ.ศ. 2492 มาจากบ้านท้องเนียนอำเภอขนอมประมาณ 5 คน ประกอบด้วย นายเชย นายภพ นายผัน นายเริญ นายห้วนและกลุ่มคนจากเกาะสมุย นำโดย นายนพ อัธเพชร ซึ่งนายนพได้มาจับจองพื้นที่เป็นจำนวน 2,000 ไร่ และได้พาคนในเครือญาติมาแบ่งพื้นที่ต่อมากลุ่มคนเหล่านี้ มีการชักชวนญาติพี่น้องเข้ามาอยู่เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2493

กลุ่มคนที่ 2 เข้ามาในช่วงที่เป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่มีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีป่าต้นน้ำหัวคลองอยู่แล้ว ซึ่งในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้ทำนาในภูมิลำเนาเดิม รายได้ไม่เพียงพอจึงได้อพยพมาหาที่ดินทำกินใหม่หรือพูดได้ว่า “หนีนามาหาสวน” ซึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านมาจับจองเป็นเขตป่าสงวนแต่ไม่ถูกจับเนื่องจากได้รับการดูแลจากกำนันก้าย วีระเผ่า ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลบางน้ำจืด คนบนเขากลอยได้รับการดูแลจากกำนันและมีการรวมกลุ่มร่วมมือกันดีเนื่องจากประชาชนส่วนมากมีลักษณะความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

บ่อน้ำผุด

สปาปลา

สำนักสงฆ์บ้านเขากลอย

สำนักปฏิบัติธรรม

บ่อน้ำผุด

บ่อน้ำผุดปัจจุบันเป็นสระกักเก็บน้ำ มีคำถามว่าน้ำในสระนั้นมาจากไหน ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อเลย คือ บ่อน้ำผุด ในอดีตเป็นบ่อน้ำไม่ใหญ่และจะมีน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นดิน ลักษณะเป็นน้ำใสมากๆ สามารถเอามาใช้บริโภคได้ จากนั้นเมื่อทางชุชมชนบ้านเขากลอยได้รับงบประมาณจึงนำมาใช้ขยายบ่อน้ำผุดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเก็บน้ำให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้

บ่อน้ำผุด

น้ำใสๆ ภายในบ่อน้ำผุด

นอกจากนี้บ่อน้ำผุดยังเป็นต้นน้ำที่ไหลไปล่อเลี้ยงภายในชุมชนเขากลอยอีกด้วย ซึ่งไหลเป็นลำธารเข้าสู่สวนปาล์ม สวนยางพาราในบริเวณนี้ โดยบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมาก คือ สปาปลา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเขากลอยทำให้ลำธารที่น้ำไหลผ่านมีปลาอาศัยด้วยจำนวนมาก จึงทำให้เกิดเป็นสปาปลาขั้น ซึ่งชาวบ้านหรือรีสอร์ทในบริเวณเขากลอยที่มีน้ำไหลผ่านได้เปิดให้บริการสปาปลาในสวนของตนเองขึ้น

ธารน้ำที่ไหลมาจากบ่อน้ำผุดที่ผ่านมายังสวนของชาวบ้าน

ความอุดมสมบูรณ์ระหว่างทางที่น้ำไหลผ่านจนเป็นธารน้ำ

น้ำที่ไหลผ่านยังคงความสะอาดและใสอยู่ ด้วยความเป็นธรรมชาติที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้

การเดินทางมายังบ่อน้ำผุด

ทางทีมงานได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่โกศล เป็นผู้นำทางไปยังบ่อน้ำผุด เนื่องด้วยการเดินทางนั้นไม่ได้เป็นถนนที่สามารถไปมาได้สะดวก จึงไปรถกระบะของผู้ใหญ่โกศล ซึ่งเป็นทางที่วิบากพอสมควรโดยผ่านทั้งเนินสูงบ้างต่ำบ้าง ธารน้ำไหลผ่านบ้างก็มี ซึ่งในอนาคตก็น่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ผู้ใหญ่โกศล แห่งบ้านเขากลอยผู้นำทางพาเราไปยังสถานที่ต่างที่ชุมชนบ้านเขากลอย

รถกระบะที่ผู้ใหญ่โกศลพาทีมงานไปในทุกๆ ที่ที่ชุมชนบ้านเขากลอย

สปาปลา (น้ำตกหัวคลอง)

หลังจากที่เราได้เดินทางไปบ่อน้ำผุด แหล่งต้นน้ำที่ทำให้เกิดสปาปลาแล้ว เราก็จะเดินทางไปยังสปาปลาของจริงกัน โดยสถานที่ีที่จะไปเรียกว่า น้ำตกหัวคลอง อยู่ในชุมชนบ้านเขากลอยซึ่งมีทั้งธารน้ำที่ไหลมาจากบ่อน้ำผุดและผืนป้าที่สมบูรณ์ เหมาะกับการมาเที่ยวผ่อนคลายอีกด้วย

น้ำตกหัวคลองที่มีสปาปลา

การเดินทางมายังน้ำตกหัวคลอง (สปาปลา)

การเดินทางจากไปยังน้ำตกหัวคลอง ชุมชนบ้านเขากลอยเมื่อมาจากอำเภอดอนสักมาทางท่าเรือซีทราน เมื่อผ่าน 3 แยกไปท่าเรือซีทรานแล้ว ให้ตรงไปจะมี 4 แยกไฟแดงแรกพร้อมป้ายบอกทางไปโรงเรียนชุมชนวัดสุทธิชลาราม ให้เลี้ยวขวาแล้วไปประมาณ 5 กิโลเมตรจะบพบสะพาน โดยบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีจุดเด่นที่ดึงดูสายตา ให้สังเกตป้ายบอกสถานที่ซึ่งตั้งด้านในนิดหน่อย

ถึงแล้วน้ำตกหัวคลอง มีสปาปลา

ภายในน้ำตกหัวคลองจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางมีความร่มรื่นและเย็นสบาย ทีมงานได้เก็บบรรยากาศภายในมาให้ชม แนะนำเลยว่าควรมาเที่ยวที่น้ำตกหัวคลอง เพราะว่าจะได้ช่วยชุมชนด้วย ที่นี่มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายอาหารเป็นชาวชุมชนเขากลอยเอง นอกจากช่วยชุมชนแล้วจะได้ผ่อนคลายด้วยการทำสปาปลาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

เส้นทางเดินชมธรรมชาติในน้ำตกหัวคลอง

มีโต๊ะไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งเล่นอยู่หลายจุด

ทางเดินก็จะเลียบธารน้ำที่ไหล น้ำที่นี่ใสมากๆ สามารถลงเล่นได้เพราะน้ำไม่ลึกและสะอาด

น้ำจะไหลตลอดเวลา น่าจะทำให้ชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกหัวคลอง

มีน้ำตกเล็กๆ ไหลแบบนี้หลายจุด

ร่มรื่น

น้ำใสจนเป็นสีฟ้า

อีกมุมของน้ำตกหัวคลอง

มาสปาปลา ปลาตอดเท้ากันจ้าา

ทดสอบสปาปลา ปลาตอดเท้ากัน มันจะจั๊กจี๋หน่อยๆ

ปลาตอดเท้า สปาปลาจากธรรมชาติ

ปลาที่ตอดจะมีทั้งตัวเล็กๆ และขนาดกลางต้องเลือกจุดที่นั่งดีๆ เราจะได้สปาปลาจากธรรมชาติ

สำนักสงฆ์เขากลอย

การเดินทางมายังสำนักสงฆ์เขากลอย

การเดินทางจากไปยังสำนักสงฆ์เขากลอยซึ่งจะถึงก่อนน้ำตกหัวคลอง โดยเมื่อมาจากอำเภอดอนสักมาทางท่าเรือซีทราน เมื่อผ่าน 3 แยกไปท่าเรือซีทรานแล้ว ให้ตรงไปจะมี 4 แยกไฟแดงแรกพร้อมป้ายบอกทางไปโรงเรียนชุมชนวัดสุทธิชลาราม ให้เลี้ยวขวาแล้วไปประมาณ 2 กิโลเมตรจะพบป้าย สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำหลวง พ่อเอียดเขากลอย ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกัน

สำนักสงฆ์เขากลอย

ภายในสำนักสงฆ์เขากลอยจะมีเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมคล้ายพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ของประเทศพม่า ซึ่งเจดีย์ที่นี่สร้างขึ้นโดยชาวพม่าที่มาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยใช้สถาปัตยกรรมเดียวกันกับพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่านั่นเอง แต่มีขนาดเล็กกว่าของจริง ชาวบ้านจึงเรียกว่า เจดีย์ชเวดากอง ใกล้กันกับเจดีย์มีพระนอนเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะ

พระนอน ณ สำนักสงฆ์เขากลอย