เกาะพะลวย

Home » เกาะพะลวย

เกาะพะลวย

ชุมชนเกาะพะลวยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ 18 กิโลเมตร โดยสภาพของเกาะพะลวยส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด จะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา รวมทั้งการกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผาและรูปร่างของเกาะมีลักษณะแปลกๆ เกาะพะลวยถือเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมเข้ามาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อที่มาของเกาะพะลวย มาจากหลายแนวคิดคือ เกาะพะลวยมียอดเขาแหลม 3 ยอด มีลักษณะคล้ายพลวยน้ำ บ้างก็บอกว่าเห็นควันไฟพลวยพุ่งขึ้นมาจากยอดเขา บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำมาหากินได้อย่างสะดวกเลยมีชื่อว่าเกาะมารวย และเพี้ยนมาเป็นเกาะพะลวย แนวคิดสุดท้ายคือ เชื่อว่ามีพระธุดงค์ มาจากสวนโมกข์ได้เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านโดยตั้งชื่อเกาะแห่งนี้ไว้ 2 ชื่อ ชื่อแรกคือเกาะพะลวย และอีกชื่อคือ เกาะพุทธรักษาธรรมคุ้มครอง  (สนทนากลุ่มชุมชนเกาะพะลวย,2559) ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับชื่อที่มาของเกาะพะลวยจึงมีแนวคิดที่หลากหลาย

ชุมชนอนุรักษ์พลังงาน

บนเกาะเป็นชุมชนอนุรักษ์พลังงาน หรือ Green Island แห่งเดียวของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกาะพะลวยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง  เช่น ถ้ำสามบ่อ อ่าวสองพี่น้อง เขาตาเสียม ซึ่งมีทั้งหาดทรายขาว ถ้ำ ส่องนก

ชมนกเงือก

สามารถรับชมได้ตลอดทั้งปีทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น นกจะบินเรียงตัวเป็นฝูงขนาดใหญ่ 20-30 ตัว จุดที่เห็นชัดมากที่สุดคือโรงเรียนเกาะพะลวย